shipping icon

pickup icon

KPC0770 육군자탕 LIU JUN ZI TANG, 200 GRAM

Login to view price.
SKU: KPC0770
Require Acupuncture License Number For Buying Needles And Herbal Products.

KPC0770 LIU JUN ZI TANG, 200 GRAM

INGREDIENTS

 • GINSENG (ROOT) - REN SHEN
 • ATRACTYLODES ALBA (RHIZOME) - BAI ZU
 • PORIA (FUNGUS) - FU LING
 • PINELLIA (RHIZOME) - BAN XIA
 • LICORICE (ROOT) - ZHI GAN CAO
 • CITRUS (PEEL) - CHEN PI
 • GINGER (RHIZOME) - SHEN JIANG
 • JUJUBE (FRUIT) - DA ZAO

KPC0770 육군자탕, 200 GRAM

재료

 • 인삼 (근) - Ren Shen
 • 백출 (뿌리줄기) - Bai Zhu
 • 복령 (균류) - Fu Ling
 • 반하 (뿌리줄기) - Ban Xia
 • 감초 (근) - Zhi Gan Cao
 • 진피 (껍질) - Chen Pi
 • 생강 (뿌리줄기) - Sheng Jiang
 • 대추 (열매) - Da Zao