shipping icon

pickup icon

SUN TEN-SHAO FU ZHU YU TANG 소복축어탕 242B

Login to view price.

Require acupuncture license number for buying sun ten products.

Shao Fu Zhu Yu Tang Capsules

Ingredients:

  • Cnidium root (chuan xiong)
  • Bulrush (pu huang)
  • Tang-kuei root (dang gui)
  • Somalian myrrh (mo yao)
  • Red peony root (chi shao)
  • Pteropus (wu ling zhi)
  • Corydalis root (yan hu suo)
  • Fennel (xiao hui xiang)
  • Dry Ginger root (gan jiang)
  • Cinnamon bark (gui pi)